Моя школа в  Online

Цифровая платформа «Моя школа в online»

https://cifra.school/

 

Образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА в online»

https://edu.gov.ru/press/2370/obrazovatelnyy-telekanal-moya-shkola-v-online-zapuschen-na-vsey-territorii-strany/